Showing 1–12 of 16 results

Ứng dụng của bóng đèn so màu D50 trong việc so màu:

Bóng đèn so màu D50 được sử dụng rộng rãi trong công việc so màu đặt biệt là trong ứng dụng so màu trong đồ họa và nhiếp ảnh.

Bóng đèn D65 được dùng để tạo ánh sáng nhân tạo ban ngày với nhiệt độ màu là 5000K.

Phân loại các lạo bóng đèn so màu D50 thường được sử dụng:

Bóng đèn D50 thường được sản xuất bởi nhiêu hãng khác nhau, nhưng phổ biến nhất là có các loại bóng sau:

  • GretagMacbeth D50 F20T12/50: bóng của hãng GretagMacbeth với chiều dài của bóng là 60cm và công suất tương ứng 20W.

  • GretagMacbeth D50 F40T12/50 : bóng D50 của hãng GretagMacbeth với chiều dài 120cm và công suất 40W.

  • Philips TL-D 90 Delux 18W/950: bóng D50 loại TL-D 90 Delux của hãng Philips với chiều dài 60cm và công suất 18W.

  • Philips TL-D 90 Delux 36W/950:  bóng D50 loại TL-D 90 Delux của hãng Philips với chiều dài 120cm và công suất 36W.

  • Philips TL-D 90 Delux 58W/950: óng D50 loại TL-D 90 Delux của hãng Philips với chiều dài 150cm và công suất 58W.

  • D50 – Philips TL-D 90 Graphica 18W/950: bóng D50 loại TL-D 90 Graphica của hãng Philips với chiều dài 60cm và công suất 18W.

  • D50 – Philips TL-D 90 Graphica 36W/950: bóng D50 loại TL-D 90 Graphica của hãng Philips với chiều dài 120cm và công suất 36W.

  • D50 – Philips TL-D 90 Graphica 58W/950: bóng D50 loại TL-D 90 Graphica của hãng Philips với chiều dài 150cm và công suất 58W.