Showing 1–12 of 17 results

Ứng dụng của bóng đèn so màu TL84:

Bóng đèn so màu TL84 được sử dụng cho việc so màu trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Bóng đèn TL84 được dùng để tạo ánh sáng nguồn sáng lạnh theo tiêu chuẩn ở các thị trường như Trung Quốc, Nhật Bản, Châu Âu.

Phân loại các loại bóng đèn so màu TL84:

Trên thị trường có nhiều loại bóng TL84 khác nhau, nhưng phổ biến nhất là các loại bóng đèn sau:

  • PHILIPS TLD 18W/840.

  • PHILIPS TLD 36W/840.

  • TLD 30W/840 Made in Holland, PHILIPS.

  • F20T12/41U Ultralume, Made in USA, PHILIPS.

  • MCFE Pro 20W/840 P15.

  • PHILIPS MCFE 20W/840 (Non p15).

  • PHILIPS MCFE Pro 40W/840 (Non P15).

  • MCFE Pro 65-80W/840 P15.