Showing all 11 results

Công dụng của bóng đèn so màu UV;

Bóng đèn so màu UV tạo giả lập ánh sáng UV trong quá trình so màu. Chúng thường được dùng để phát hiện các tác nhân làm trắng và các  chất nhuộm huỳnh quang. Vi vậy chúng thường được sử dụng để so màu để xác định sự hiện diện các chất làm trắng và các chất phát huỳnh quang trên các nguyên liệu.

Phân loại các loại bóng đèn so màu UV:

Các nhiều loại bóng UV thường được dùng để thực hiện việc sau màu, sau đây là những loại bóng thông thường được sử dụng để so màu:

UV, Philips, TLD 18W/BLB: bóng UV của hãng philip dài 60cm, công suất 28W, xuất xứ tại Hà Lan.

UV, Philips, TLD 36W/BLB: bóng UV của hãng Phlips dài 120cm, công suất 36W, xuất xứ tại Hà Lan

UV SYLVANIA F30W/BLB – T8: bóng UV của hãng Sylvania dài 90cm, công suát 30W, xuất xứ tại Nhật Bản.

UV SYLVANIA F18W/BLB-T8: bóng UV của hãng Sylvania dài 60cm, công suát 18W, xuất xứ tại Nhật Bản.

UV GE, F20T12-BLB: bóng UV của hãng GE dài 60cm, công suát 20W, xuất xứ tại Mỹ.

UV GE F40T12/BLB: bóng UV của hãng GE dài 122cm, công suát 40W, xuất xứ tại Mỹ.