Bóng đèn Ushio EHJ 24V250W

Giá tham khảo bóng Ushio EHJ 24V250W