Bóng đèn Ushio FCS 24V150W

Giá tham khảo bóng Ushio FCS 24V150W