Bóng đèn D50 Philips TL-D DeLuxe 58W/950

Giá các loại bóng đèn D50 Philips: