Bóng đèn D50 Philips TL-D Graphica 18W/950

Giá các loại bóng đèn D50 Philips: