Bóng đèn Hitachi FML27EX-N

Giá tham khảo bóng Hitachi FML13EX-N :