Bóng đèn Hitachi FPL27EX-D

Giá tham khảo bóng Hitachi FPL27EX-D :