Bóng đèn Hitachi FPL36EX-D

Giá tham khảo bóng Hitachi FPL36EX-D: