Bóng đèn KLS EHA 100V500W

Giá tham khảo bóng FUJI-EHA 100V500W