Bóng đèn so màu UV GE

Giá tham khảo các loại bóng đèn UV GE:

  • F20BLB:
  • F40BLB: