Bóng đèn Philips 13163

Giá tham khảo bóng Philips 13163: