Bóng đèn Philips PSX26W

Giá tham khảo Bóng đèn Philips PSX26W: 340,000/cais