Bóng đèn Philips T20 12V W21/5W

Giá tham khảo Bóng đèn Philips T20 12V W21/5W: 450,000