Bóng đèn TL84 Philips TLD 30W/840 cool white

Giá của các loại bóng đèn so màu TL84 Philips:

  • TLD 18W/840 COOL WHITE:
  • Master TL-D 18W/840
  • TLD 30W/840 COOL WHITE:
  • Master TL-D 30W/840:
  • TLD 36W/840 COOL WHITE:
  • Master TL-D 36W/840:
  • MCFE 20W/840 P15:
  • TL-M RS 20W/840: