Bóng đèn Toshiba FHP32EN GU-TS

Giá tham khảo bóng FHP32EN GU-TS :