Bóng đèn Toshiba FL15EX-N-Z

Giá tham khảo bóng đèn FL15EX-N-Z: