Bóng đèn Toshiba FL20T8EX-D/18

Giá tham khảo bóng  FL20T8EX-D/18: