Bóng đèn Toshiba FL30S.EX-N-H

Giá tham khảo bóng  FL30S.EX-N-H: