Bóng đèn Toshiba FL40T8EX-N/36

Giá tham khảo bóng FL40T8EX-N/36: