Bóng đèn Ushio DDL 20V150W-3

Giá tham khảo bóng Ushio DDL 20V150W-3