Bóng đèn Ushio EJA 21V150W

Giá tham khảo bóng Ushio EJA 21V150W