Bóng đèn Ushio EKE 21V150W

Giá tham khảo bóng Ushio JCR 120V150WB