Bóng đèn Ushio EKZ 10.8V30W

Giá tham khảo bóng Ushio EKZ 10.8V30W