Bóng đèn Ushio JCR 15V150WBN

Giá tham khảo bóng Ushio JCR 15V150WBN