Bóng đèn Ushio SM-8C103

Giá tham khảo bóng Ushio SM-8C103 :