Miếng nhôm chuẩn máy đo độ bục

Giá của miếng nhôm chuẩn:

  • Gói 10 miếng:

  • Gói 20 miếng: