Bảng màu Pantone CMYK GG6103N

Bảng màu Pantone CMYK GG 6103N là công cụ phổ biến nhất trong thiết kế đồ họa và kỹ thuật số. So sánh trực quan giữa màu Pantone với CMYK, giữa các giá trị CMYK, Hex và RGB

SKU: GG6103N Category: