Bóng đèn so màu CWF Philips

Giá các loại bóng đèn CWF Philips:

  • TL-D18W/36-640:
  • TLD30W/33-640:
  • TL-D36W/33-640:
SKU: TL-D18W/36-640 Category: Tag: