Bóng đèn so màu được sử dụng rộng rãi trong việc so màu các sản phẩm trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: dệt nhuộm, may mặc, bao bì, in ấn…

Bóng đèn so màu có thể được gắn vào trong các tủ so màu hoặc gắn riêng lẻ vào các phòng ở khu vực cần diện tích so màu lớn.

Bóng đèn so màu

Có nhiều loại bóng đèn so màu khác nhau như: D65, D50, UV, CFW, U30, U35, TL83, TLD84…

  • D65: loại bóng đèn ánh sáng ban ngày tiêu chuẩn quốc tế.

  • D50: ;loại bóng đèn ánh sáng ban ngày.

  • UV: loại bóng đèn ánh sáng cực tím.

  • CFW: loại bóng đèn nguồn ánh sáng lạnh theo tiêu chuẩn Mỹ

  • TLD84: loại bóng đèn nguồn sáng lạnh theo tiêu chuẩn Trung Quốc, Nhật Bản, Châu Âu.

  • U30: loại bóng đèn nguồn ánh sáng ấm theo tiêu chuẩn Mỹ.

  • TLD83: loại bóng đèn nguồn ánh sáng ấm theo tiêu chuẩn Mỹ.

  • U35: loại bóng đèn nguồn sáng theo tiêu chuẩn Mỹ.