Showing 1–12 of 61 results

Bảng so màu chuẩn thường được sử dụng với các tủ so màu để so sánh sự khác biệt màu sắc của vật liệu cần kiểm tra với các mẫu màu chuẩn theo từng tiêu chuẩn khác nhau.

Bảng so màu chuẩn gồm một so loại như sau:

Thanh màu PANTONE: bảng mầu chuẩn theo tiêu chuẩn quốc tế của hãng Pantone – Mỹ.

Thanh màu RAL: bảng màu chuẩn theo tiêu chuẩn quốc tế của hãng RAL – Đức.

Bảng màu DIC: bảng màu chuẩn theo tiêu chuẩn của Nhật.

Thanh màu JPMA: bảng màu chuẩn của sơn.

Bảng màu NCS: bảng màu chuẩn của Thụy Điển.

Thanh màu GB: bảng màu tiêu chuẩn Trung Quốc.