Showing 1–12 of 27 results

Bảng so màu chuẩn thường được sử dụng với các tủ so màu để so sánh sự khác biệt màu sắc của vật liệu cần kiểm tra với các mẫu màu chuẩn theo từng tiêu chuẩn khác nhau.

Bảng so màu chuẩn gồm một so loại như sau:

Thanh màu PANTONE: bảng mầu chuẩn theo tiêu chuẩn quốc tế của hãng Pantone – Mỹ.

Thanh màu RAL: bảng màu chuẩn theo tiêu chuẩn quốc tế của hãng RAL – Đức.

Bảng màu DIC: bảng màu chuẩn theo tiêu chuẩn của Nhật.

Thanh màu JPMA: bảng màu chuẩn của sơn.

Bảng màu NCS: bảng màu chuẩn của Thụy Điển.

Thanh màu GB: bảng màu tiêu chuẩn Trung Quốc.

 

Bảng so màu chuẩn

Bảng chỉ thị nguồn sáng D50

Bảng so màu chuẩn

Bảng màu cotton Pantone FHIC200

Bảng so màu chuẩn

Bảng màu GB/T18922-2008

Bảng so màu chuẩn

Bảng màu GSB16-1629-2003

Bảng so màu chuẩn

Bảng màu NCS A 6

Bảng so màu chuẩn

Bảng màu Pantone CMYK GG6103N

Bảng so màu chuẩn

Bảng màu pantone GB1505

Bảng so màu chuẩn

Bảng màu pantone GB1507

Bảng so màu chuẩn

Bảng màu Pantone GP1605N

Bảng so màu chuẩn

Bảng màu pantone GP1606N

Bảng so màu chuẩn

Bảng màu pantone STG201

Bảng so màu chuẩn

Bảng màu RAL E4