Showing all 5 results

Ứng dụng của bóng đèn so màu U35:

Bóng đèn so màu U35 thường được sử dụng để tạo ánh sánh huỳnh quang  theo tiêu chuẩn của Mỹ khi tiến hành so màu.

Bóng đèn U35 có nhiệt độ màu 3500K và được sử dụng để so màu trong nhiều lĩnh vực khác nhau như bao bì, giấy, may mặc, dệt nhuộm

Phân loại bóng đèn so màu U35:

Bóng U35 thường được sử dụng trên thị trường gồm có các loại sau:

 • GE Ecolux W/Starcoat F17T8 SPX35 ECO 17W 3500K USA.
  GE Ecolux W/Starcoat F17T8-SPX35-ECO 3500K Made in Canada.
  GE Ecolux W/Starcoat F25T8-SP35-ECO SP35 Made in Canada.
  GE Ecolux W/Starcoat F25T8-SPX35-ECO 3500K Made in Canada.
  GE Ecolux W/Starcoat F25T8 SPX35 ECO 25W 3500K USA
  GE T8 Starcoat ECO F32T8 SP35 ECO 32W 3000K USA
  GE Ecolux W/Starcoat F32T8-SPX35-ECO 3500K Made in USA
  GE Ecolux F20T12-SPX35-ECO SPX35 20W USA