Showing all 3 results

Ứng dụng của tủ so màu:

Tủ so màu là một thiết bị cơ bản được dùng để kiểm tra sự khác lệch màu của vật liệu so với với màu tiêu chuẩn. Việc kiểm tra này được thực hiện tại các nguồn sáng với các năng lượng màu khác nhau tạo cho sự so sánh màu một cách dễ dàng.

Tủ thường được sử dụng tại nhiều công ty, xí nghiệm khác nhau trong nhiều lĩnh vực như: điện ảnh, nhiệp ảnh, bao bì, đóng gói, in ấn, dệt, nhuộm, may mặc , nhựa, oto…

Phân loại tủ so màu:

Tủ so màu thường được phân loại dựa vào nguồn đèn sử dụng và kích thước của tủ. Những nguồn đèn thường được sử dụng trong tủ so màu là:

  • D65: Nguồn ánh sáng ban ngày theo tiêu chuẩn quốc tế.

  • TL84: Nguồn sáng cho các cửa hàng tại Châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản.

  • CWF: Nguồn ánh sáng huỳnh quang lạnh theo tiêu chuẩn Mỹ.

  • F/A: Nguồn ánh sáng vàng.

  • UV: Nguồn ánh sáng cực tím.

  • U30: Nguồn ánh sáng huỳnh quang ấm theo tiêu chuẩn Mỹ.

Các loại tủ này thường được cung cấp bởi một số hãng phổ thông trên thị trường như: Tủ của hãng Tilo, Tủ của hãng X-Rite, Tủ của hãng VerVide…