Showing 1–12 of 18 results

Ứng dụng của bóng đèn so màu CWF:

Bóng đèn so màu CWF thường được sử dụng để tạo ánh sánh huỳnh quang lạnh theo tiêu chuẩn của Mỹ khi tiến hành so màu.

Bóng đèn CWF có nhiệt độ màu 4150K và được sử dụng để so màu trong nhiều lĩnh vực khác nhau như bao bì, giấy, may mặc, dệt nhuộm

Phân loại bóng đèn so màu CWF:

Bóng CWF thường được sử dụng trên thị trường gồm có các loại sau:

  • GE F20W/33-640 COOL WHITE Made in Hungary.

  • GE F40W/33-640 COOL WHITE Made in Hungary.

  • SYLVANIA F30T8/CW Cool White Made in USA.

  • SYLVANIA F20T12/CW, Made in Canada.

  • PHILIPS TLD 18W/33.

  • SYLVANIA F20W/133-RS, F40W/133-RS và F65W/133-RS.

  • F34CW/SS Made in Canada.