Showing all 5 results

Ứng dụng của bóng đèn so màu U30:

Bóng đèn so màu U30 được sử dụng với mục đích tạo nguồn ánh sáng huỳnh quang ấm theo tiểu chuẩn Mỹ.

Bóng đèn U30 có nhiệt độ màu là 3000K và được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như dệt nhuộm, bao bì, in ấn, may mặc…

Phân loại bóng đèn U30 thường được sử dụng:

Trên thị trường bóng đèn U30 thường được sử dụng rộng rãi trong việc so màu, chúng thường gặp các loại sau:

  • U30 PHILIPS Ultralume F30T12/30U/RS 30W Made in USA.

  • U30 PHILIPS F20T12/30U Made in USA.