Cung cấp vật tư thử nghiệm James Heal

Các vật tư thử nghiệm James Heal:

Màng cao su James Heal, code : 777-135, quy cách : 10 cái / hộp, đường kính 15cm, dày 1,5mm .

Nút chai James Heal, code: 794-722 , quy cách: 6 cái/hộp

Vải len chống thấm Martindal James Heal, code: 714-601, quy cách đường kính 90mm, độ dày 3 mm, 20 miếng mỗi hộp

Vải len chống thấm Martindal James Heal, code: 714-612, quy cách : đường kính 140mm, độ dày 2,5mm, 20 miếng mỗi hộp

Vải len không dệt JAMES HEAL 714-602 . Quy cách: 20 miếng / hộp, đường kính 140MM, độ dày 3MM

Vải len chống mài mòn James Heal 701-202. Quy cách: 5met.

Phim thử nghiệm thay đổi màu PVC JAMES HEAL 702-349 . Quy cách: 25 cái mỗi hộp, mỗi miếng 10 * 4CM

Giấy nhám NORTON OAKEY James Heal 701-215. Quy cách: hộp 25 miếng với kích thước 230*280mm

Giấy nhám thử nghiệm Klingspor PL31B

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *