Bóng đèn U35 Sylvania F20T12/D35

Giá tham khảo các loại bóng đèn U35 GE:

Ecolux W/Starcoat F17T8 SP35 ECO:

Ecolux W/Starcoat F25T8 SPX35 ECO :

Ecolux W/Starcoat F32T8 SPP3 ECO:

Ecolux F20T12 SP35 ECO SP35:

SKU: Ecolux F20T12 SP35 ECO SP35 Category: Tags: , ,