Bảng màu pantone GB1507

Giá tham khảo Bảng màu pantone GB1507: