Bóng đèn Hosobuchi OP2105 6V2A

Giá tham khảo bóng Hosobuchi OP2105 6V2A