Bóng đèn osram DDS 80W

Giá tham khảo bóng osram DDS 80W