Bóng đèn osram EJM 21V150W

Giá tham khảo bóng osram EJM 21V150W: