Bóng đèn Philips 13163/5H

Giá tham khảo bóng Philips 13163/5H: