Bóng đèn Philips 13164

Giá tham khảo bóng Philips 13164: