Bóng đèn Ushio EVR 120V500W

Giá tham khảo bóng Ushio EVR 120V500W