Bóng đèn Ushio JCR/M 6V20W

Giá tham khảo bóng Ushio JCR/M 6V20W