Bóng đèn Ushio SM-8013

Giá tham khảo bóng Ushio SM-8013