Bóng đèn UV Osram HTC 2000-349

Giá tham khảo bóng đèn Osram HTC 2000-349 :