Bóng đèn Ushio CEA120V100W

Giá tham khảo bóng Ushio CEA120V100W : 1.500.000