Bóng đèn Hosobuchi L-8503K

Giá tham khảo bóng Hosobuchi L-8503K 5V1A :